+421 - 905 336 115 | info@preklady-holandcina.sk
Preklady
obojsmerné preklady

Obojsmerné preklady v jazykových kombináciách slovenský – holandský jazyk, slovenský – nemecký jazyk z rôznych oblastí:

 • technické texty (manuály, návody na použitie, …)
 • ekonomické texty, daňovníctvo
 • právne texty
 • preklady dokumentov Európskej únie
 • cestovný ruch
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • preklady z oblasti stavebníctva, energetiky, IT
 • preklady korešpondencie, reklamných materiálov a iných dokumentov

Na želanie zákazníka je možné zabezpečiť preklady do cudzieho jazyka s jazykovou korektúrou rodeným hovoriacim.

Rozsah prekladu sa počíta na normostrany, 1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier. Bežná denná kapacita je v závislosti od náročnosti textu cca 8 normostrán, no je možné zabezpečiť aj expresné preklady – preklady rozsiahlejších dokumentov do niekoľkých hodín alebo dní v závislosti od dĺžky a náročnosti dokumentu.

Môžete si overiť dostupnosť alebo možný termín dodania, či získať predbežnú kalkuláciu.

Korektúry
cieľového textu
 • Jazykové korektúry cieľového (preloženého) textu v slovenčine, nemčine, holandčine – aj ako samostatná služba, bez objednávky prekladu
 • Korektúry prekladov: kontrola zhodnosti obsahu a formy východiskového a cieľového textu, gramatickej a štylistickej správnosti cieľového textu (komparácia originálu a prekladu)
 • Expresné korektúry: potrebujete rýchlo skontrolovať váš e-mail alebo inú korešpondenciu či dokument adresovaný zahraničnému klientovi alebo partnerovi? Potrebujete skorigovaný text obratom? Kontaktujte ma!
Tlmočenie

Vyberte si z nasledujúcej ponuky tlmočenia kdekoľvek na Slovensku alebo na zahraničnej ceste či podujatí:

Konzekutívne tlmočenie

Výhodou konzekutívneho tlmočenia je, že je realizovateľné kdekoľvek, nie je naň potrebná tlmočnícka technika a postačuje jeden tlmočník. Často sa využíva na obchodných rokovaniach, schôdzach, na tlačových konferenciách, prednáškach. Publikum môže pozostávať z jednej i viacerých osôb.

Šušotáž

Šušotáž sa využíva najmä tam, kde je nízky počet poslucháčov, ktorí nerozumejú jednému z používaných jazykov. Zvyčajne ide o 1-2 poslucháčov, ktorým sa obsah šeptom tlmočí súčasne s tým, ako ho prezentuje rečník. Tento druh tlmočenia šetrí klientom čas a nie je naň potrebná tlmočnícka technika.

Simultánne tlmočenie

Ide o tlmočenie „v kabínke“, ktoré prebieha súčasne s rečníkom. Na toto tlmočenie je potrebná tlmočnícka technika, ktorou je konferenčná miestnosť vybavená alebo sa zabezpečí prenosná tlmočnícka technika. Toto tlmočenie šetrí čas, pretože poslucháči počúvajú tlmočený text súčasne s textom, ktorý hovorí rečník. Z dôvodu vysokej psychickej záťaže sú pri simultánnom tlmočení v kabínke prítomní dvaja tlmočníci.

Tlmočnícka technika

Je možné zabezpečiť tlmočnícku techniku pre rôzne veľké skupiny ľudí. V prípade záujmu si vyžiadajte cenovú ponuku.